Airmove 2.0

Airmove 2.0

Sprid värme och kyla till fler våningsplan

Har du problem att få värmen från din braskamin eller värmepump jämnt fördelat i hela huset? Har du dålig luft och/eller alldeles för varma rum på övervåningen under sommarhalvåret? Airmove 2.0 är en genial lösning för ett bättre inomhusklimat i tvåplanshus, sommar som vinter!

VIKTIGT!

Airmove 2.0 monteras enbart i golvbjälklaget mellan våningsplanen.Montage/Funktionskontroll: Använd regelsökare samt mätinstrument för el och vatten så ni kan klargöra att det inte sker montage i en regel eller att borrning sker i el eller vattenledning. Det är även av stor vikt att det är klargjort att det inte finns ett konstant undertryck i huset (t.ex. ett frånlufts aggregat) samt att montaget sker med längsta möjliga ”drag” längd. Ju längre från värmekällan som Airmove 2.0 placeras desto bättre spridning av värmen får man. Vid oklarhet kontakta oss för ytterligare beskrivning. För betongbjälklag krävs specialverktyg.

2 års garanti mot fabrikationsfel.
5 års garanti gäller om enheten är monterad av ackrediterad montör.

Produktblad

 

 

Teknisk data

Jämnare inomhustemperatur.
Motverkar kondens och isbildning på fönster.
Minskar uppvärmningskostnaden.
fungerar lika bra året om.
Bättre luftcirkulation.
Mycket tystgående.
Driftkostnad ca 35kr/år