Träfönster

Det mest traditionella fönstret är trä. Har du ett hus där du vill bevara husets karaktär och vill välja träfönster så har vi fönster för dig. Våra träfönster har bra hög ställda krav gällade ljudisoleringsförmåga och u-värde. Alla träfönster går att anpassa exakt efter de mått du vill ha.